Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107917: Klacht over communicatie en leerlingdossier. De school mag na een zorgvuldige belangenafweging besluiten maar beperkt te communiceren met een ouder.

Een school heeft besloten om een gescheiden ouder niet meer uit te nodigen voor gesprekken op school. Het contact met deze ouder verloopt via de directeur. Deze ouder klaagt erover dat de school haar geen kopie van het leerlingdossier van haar zoon heeft gestuurd. De...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107902: Klacht over onveilige werkomgeving. Een werkgever moet actie ondernemen als een werknemer een situatie als zeer heftig ervaart.

Een medewerkster ervaart al een aantal jaren problemen met haar toenmalige leidinggevende. Eerst zag zij dit als een communicatieprobleem tussen twee collega’s. Later zag zij dit als pesten. De medewerkster stelt dat haar leidinggevende haar met opzet belemmerde...

College voor de Rechten van de Mens, 12 oktober 2017: discriminatie op grond van chronische ziekte / handicap, wegens het niet thuis ter beschikking stellen van lesmateriaal voor leerling met dyslexie

SituatieBij de aanmelding van haar kind voor een school in het voortgezet onderwijs heeft de moeder de school op de hoogte gesteld van het feit dat haar zoon dyslectisch is. Vanwege diens dyslexie heeft de leerling de Sprint-software zowel thuis als op school nodig om...