Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Geen vervangende instemming voor de handhaving van het aantal lessen per week omdat die ingaat tegen een eerder gemaakte afspraak met de PMR

SituatieHet bevoegd gezag wil het aantal lesuren per docent per week vaststellen op 27. Afgesproken was dat als het vermogen van de school tot een bepaalde omvang gegroeid zou zijn, het aantal lessen per docent zou worden teruggebracht. De PMR stemt niet in met het...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Voorstel voor vermindering compensatie-uren OOP is onvoldoende onderbouwd en het voorstel dat de OOP-er alleen in overleg twee maal de weektaak aan vakantie-uren mee mag nemen naar het volgende jaar kan strijd met de wet opleveren-VO

Het  bevoegd gezag wil de werktijden-, verlof- en overwerkregeling voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) aanpassen. Het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad (PMR) stemt hier niet mee in. Het bevoegd gezag legt een instemmingsgeschil voor aan de...