Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:2738: Verzoek om inzage in leerlingdossier. De Afdeling heeft bij eerdere uitspraak beroep gegrond verklaard. Moeder betoogt dat onvoldoende gevolg is gegeven aan deze uitspraak en dat meer informatie overgelegd had moeten worden. Beroep ongegrond

Bij besluit van 1 december 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het verzoek moeder om inzage in het dossier van haar en haar zoon gedeeltelijk toegewezen. Moeder heeft in verband met een geschil met de voormalige school van haar zoon, de...

Commissie van Beroep VO, 109348: Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever

De werknemer is sinds 1 augustus werkzaam als docent. In juni 2020 verzoekt hij de werkgever om hem met terugwerkende kracht per 31 augustus 2015, de datum waarop hij zijn eerstegraadsbevoegdheid heeft gehaald, in te schalen in een LD-functie. De werkgever stelt dat...