Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Bij aanmelding van de leerling hebben de ouders aangegeven dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school had de indruk dat dit alleen om taal-spraakproblemen ging, maar gaandeweg bleek (onder meer uit een psychologisch onderzoek) dat de problematiek...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4 gegrond, omdat onderzoek wijst op cluster 2.

Een leerling heeft al langere tijd een taalspraakstoornis (TOS). Dat is steeds opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk is een tlv toegekend voor integrale problematiek. Vader is het daar niet mee eens. Volgens vader is in die problematiek de TOS doorslaggevend en niet het...

Raad van State: Beslissingen over de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen niet los van elkaar worden gezien

Een school voor speciaal onderwijs heeft het samenwerkingsverband verzocht om een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal dochter voor leerling X. Bij de aanvraag is een kerndocument overlegd waaruit volgt dat speciaal onderwijs cluster 4 is geïndiceerd. Daarnaast is...