Bij besluit van 18 december 2014 heeft de staatssecretaris geweigerd het door de raad van de gemeente Amsterdam bij besluit van 2 juli 2014 vastgestelde plan van scholen basisonderwijs 2015-2018 goed te keuren, voor zover daarin is opgenomen de oecumenische...

Een werknemer heeft laten weten het niet mee eens te zijn met een voorgenomen onvoldoende beoordeling. Daarop heeft de werkgever het voornemen ingetrokken en besloten de werknemer opnieuw te beoordelen. Volgens de werkgever heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan...