Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109174: Klacht over weigering kopie van leerlingdossier ongegrond. De moeder heeft geen ouderlijk gezag en daardoor geen recht op inzage in het leerlingdossier

Een moeder vraagt de (voormalige) basisschool van haar dochter om een kopie van het leerlingdossier van haar dochter. De basisschool weigert dit omdat de moeder geen ouderlijk gezag heeft. Ook geeft de school aan dat zij geen andere informatie over de ontwikkeling van...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109299: Verzoek over ontwikkelingsperspectief ongegrond, omdat de school over de bijstelling van dat plan overeenstemming had bereikt met de moeder van de leerling

De school draait haar voornemen terug om een leerling te verwijderen. In plaats daarvan stelt zij een plan van aanpak op. Moeder en de leerling ondertekenen dat voor akkoord. Kort na aanvang van het plan sluit de school wegens corona. Daarna dient moeder een klacht in...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109268: Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling heeft onvoldoende onderzocht of de leerling op basis van zijn ondersteuningsbehoefte in aanmerking komt voor cluster 2 onderwijs

De Commissie van Onderzoek (CvO) van een cluster 2 instelling weigert de toelating van een leerling en kent ook geen onderwijsarrangement toe voor ondersteuning aan de leerling vanuit cluster 2. Volgens de instelling zijn de gedragsproblemen van de leerling...