Een werknemer heeft laten weten het niet mee eens te zijn met een voorgenomen onvoldoende beoordeling. Daarop heeft de werkgever het voornemen ingetrokken en besloten de werknemer opnieuw te beoordelen. Volgens de werkgever heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Omdat het instemmingsrecht ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagen-onderwijs-model toekomt aan de oudergeleding van de GMR, is het verzoek van de oudergeleding van de MR aan de Commissie niet ontvankelijk

De GMR heeft ingestemd met het voorstel om voor alle scholen van het bevoegd gezag gelijke onderwijstijden in te voeren. De oudergeleding van een MR (OMR) legt een instemmingsgeschil aan de Commissie voor omdat zij meent dat zij instemmingsrecht heeft. De Commissie...