Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109412: Klacht over het tegenwerken van overgang leerling naar regulier onderwijs en over het informeren van de moeder over de ontwikkeling van de leerling ongegrond

Een leerling zit op een school voor speciaal basisonderwijs. Zijn moeder wil dat hij wordt toegelaten op een reguliere basisschool. Volgens moeder heeft de school zonder haar toestemming informatie verstrekt aan mogelijke basisscholen. Ook heeft de school niet...

Commissie van Beroep PO,109518: Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op.

De school waar de werknemer werkt staat in de wijk waar hij ook woont. Hij is (bestuurs)lid van de bewonersvereniging. Omdat in de wijk het aantal leerlingen daalt en daardoor minder scholen nodig zijn, willen de schoolbesturen en de gemeente een nieuwe gezamenlijke...