Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,109567: Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Een ouderpaar is verwikkeld in een echtscheiding. De moeder klaagt erover dat de school partij kiest voor de vader van de kinderen. Verder klaagt zij erover dat personeel van de school haar kinderen onheus bejegent. De school neemt buikpijnklachten niet serieus en...

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:5598: Eindigen tijdelijke uitbreiding kan niet worden aangemerkt als eindigen dienstbetrekking waarvoor een werknemer in aanmerking kan komen voor een Ziektewetuitkering

Vanaf 1 augustus 2019 heeft een werknemer een vaste arbeidsovereenkomst voor een betrekkingsomvang van 0,4000 FTE in de functie van leerkracht speciaal basisonderwijs. Van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 heeft de werknemer een tijdelijke uitbreiding ontvangen...

Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4711: ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst college van bestuur toegekend op grond van verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning transitievergoeding

Nadat in het verleden de bestuurder al meerdere malen, kort, is aangesproken op zijn functioneren geeft de raad van toezicht op 7 juni 202 aan de bestuurder aan dat ze van mening zijn dat hij onvoldoende beschikt over de vaardigheden, competenties en leiderschapsstijl...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109176: Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Een leerling uit groep 7 is bij de arm gepakt door een invalleerkracht. De moeder van de leerling en de school verschillen van mening over de aanleiding van het vastpakken. Ook verschillen zij van mening over de hardhandigheid van het vastpakken en het effect daarvan...

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:2838: Verwijdering leerling vanwege grensoverschrijdend gedrag van school voor voortgezet onderwijs houdt stand. Ouders werken niet mee aan onderzoek naar ondersteuningsbehoefte en inzetten van begeleiding.

Vanaf het tweede leerjaar havo volgt een leerling onderwijs aan een school voor regulier voortgezet onderwijs (schooljaar 2018-2019). De leerling heeft daarvoor op twee andere scholen onderwijs gevolgd. In de periode van november 2018 tot en met maart 2020 wordt de...