Jaarverslag publiceren móet!

Het is onacceptabel als scholen hun jaarverslag niet gemakkelijk toegankelijk maken. Dat vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.De minister en staatssecretaris reageren op vragen van de...

Brief vernieuwing toezicht naar Tweede Kamer

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW geven in een brief aan de Tweede Kamer aan wat het nieuwe toezicht van de inspectie voor het primair en voortgezet onderwijs gaat betekenen.’Het nieuwe toezichtbeleid heeft belangrijke implicaties...

Themabijeenkomsten passend onderwijs en governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert drie themabijeenkomsten over passend onderwijs en governance. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor (school)bestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden.Governance binnen het samenwerkingsverbanden (SWV) is...

Drie nieuwe adviezen over toelaatbaarheidsverklaring

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) heeft in januari drie adviezen uitgebracht over een toelaatbaarheidsverklaring (tlv).In twee zaken maakten de ouders bezwaar tegen de toegekende tlv voor speciaal onderwijs. De ouders wilden hun...

Onvoldoende zicht op overhead samenwerkingsverbanden

Het blijkt niet mogelijk om in het kader van passend onderwijs een goede kwantitatieve vergelijking te maken tussen de overhead van de oude en de nieuwe samenwerkingsverbanden.Dat staat in de rapportage Feitelijke en ervaren bureaucratie van onder andere het Kohnstamm...

Met passend onderwijs andere financiële verantwoording

De manier waarop de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs financiële verantwoording gaan afleggen, heeft gevolgen voor de wijze waarop de schoolbesturen dat moeten doen. Passend onderwijs wordt officieel op 1 augustus aanstaande ingevoerd.In het jaarverslag...