De definitieve Regeling bekostiging 2017-2018 is gepubliceerd. Hieronder staat puntsgewijs wat belangrijke punten uit de regeling zijn.

  • De loonbijstelling over 2018 bedraagt 2,6 procent. Deze wordt over het gehele budget toegepast.
  • Doordat de CAO PO 2018-2019 is afgesloten, is de door het kabinet toegezegde 270 miljoen euro per jaar beschikbaar, waarover ook loonbijstelling (de hierboven genoemde 2,6 procent) wordt uitgekeerd. Circa 180 miljoen euro daarvan wordt verwerkt in de budgetten voor het schooljaar 2017–2018. Het resterende bedrag wordt verwerkt in de budgetten voor het schooljaar 2018–2019 (waarvan de regeling in september volgt).
  • Voor de verhoging van de kleinescholentoeslag is in 2018 10 miljoen euro beschikbaar. Circa 8,3 miljoen euro daarvan is reeds in het budget voor het schooljaar 2018–2019 verwerkt (dat was al in maart). De resterende 1,7 miljoen euro is verwerkt in het gedeelte Personeel en Arbeidsmarkt (P&A) van het budget voor het schooljaar 2017-2018.
  • De betaling aan de schoolbesturen volgt in september. Dit is van belang voor de uit te keren hogere salarissen en bonussen op basis van de nieuwe CAO PO.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl