VOS/ABB vindt het betreurenswaardig dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW de aanvraag van de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas om openbaar onderwijs in het dorp Maasbree mogelijk te maken heeft afgewezen. ‘Hij negeert hiermee de wens van veel ouders, die hier al jaren voor strijden. De afwijzing lijkt gebaseerd op politieke onwil van de staatssecretaris’, aldus jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB, die als adviseur actief bij deze zaak betrokken is.

Dekker geeft in zijn afwijzing aan dat de enquête die in het voorjaar van 2014 in Maasbree is gehouden niet door hem gebruikt mag worden om een positief besluit te nemen. Uit die enquête, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden openbaar onderwijs wil. Dat zou betekenen dat de school de stichtingsnorm van 200 leerlingen ruim zou halen.

Wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) van de gemeente Peel en Maas laat aan de regionale zender L1 weten dat Dekker ‘een nogal formeel standpunt’ inneemt. Hij zegt ook dat het college van B en W ‘met teleurstelling’ heeft kennisgenomen van het negatieve besluit van Dekker.

De gemeente kan bij de Raad van State in beroep gaan tegen de afwijzing. Of dat ook gaat gebeuren bespreekt de gemeenteraad op 20 januari. Janssen op L1: ‘We proberen nu in beeld te brengen welke alternatieven we hebben. Die bespreken we volgende week in het college en dan leggen we de zaak 20 januari aan de gemeenteraad voor. Die zal uiteindelijk een standpunt moeten innemen in de kwestie.’

VOS/ABB vindt het betreurenswaardig dat Dekker zich strikt formeel opstelt in deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen komen door de uitkomst van de directe meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld voor het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land.’

Dat de staatssecretaris zich nu bewust slechts baseert op een meting die de behoefte van ruim 30 jaar geleden weergeeft, is op zijn minst opmerkelijk. Ook hij moet inzien dat de bijna de helft van de ouders in Maasbree tegenwoordig openbaar onderwijs wil’, aldus jurist Ronald Bloemers.

Het lijkt volgens hem op politieke onwil van de staatssecretaris dat hij niet alle mogelijkheden van de wetgeving benut. De ruimte voor het gebruik van de enquête was immers aanwezig. ‘Hangt dit samen met angst dat ouders ook elders in het land een andere vorm van onderwijs willen dan wat er in hun omgeving beschikbaar is? Als dat zo is, dan heeft de staatssecretaris wel wat uit te leggen. Het mag niet zo zijn, dat ouders als gevolg van politieke onwil gebonden zijn aan onderwijs dat zij niet willen.’

In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp.

Deel dit bericht: