De Eerste Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tegen de uitsluiting van leerlingen voor wie de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Alleen de fractie van regeringspartij VVD stemde tegen. De liberalen uitten eerder al hun zorg over dit wetsvoorstel. Zij zijn bang dat de ouderbijdragen zullen opdrogen als scholen leerlingen niet meer mogen uitsluiten van extra activiteiten als hun ouders daarvoor niet hebben betaald.

Onderwijsminister Arie Slob zei in reactie op de vrees van de VVD dat hij daar niet bang voor is. Volgens hem zullen de ouders de hand niet op de knip houden. ‘Over het algemeen wordt deze bijdrage betaald omdat ouders het extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. Naar verwachting hebben ouders er dus ook geen baat bij als dit aanbod zou verdwijnen. Deze bevindingen stemmen mij dan ook positief over de impact van het wetsvoorstel’, aldus Slob eerder in de Eerste Kamer.

Alle andere fracties in de Senaat stemden voor het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint van de SP. Het is nog niet bekend wanneer het in werking zal treden.

Leerlingen nooit uitsluiten

VOS/ABB heeft het wetsvoorstel vanaf het begin volop gesteund. Directeur Hans Teegelbeckers vindt het uitsluiten van leerlingen onbestaanbaar, zo benadrukte hij in 2018 op deze website: ‘Elk kind telt mee, ook als de ouderbijdrage niet is betaald!’ Dit geldt volgens hem helemaal in het openbaar onderwijs, dat immers van en voor iedereen is.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* staat dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Lees ook het artikel Wetswijziging ouderbijdrage – een besluit met gevolgen uit het VOS/ABB-magazine Naar School! (februari 2020).