Gay-Straight Alliances (GSA’s) op scholen zijn door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als goed onderbouwd. Een GSA is een groep leerlingen die seksuele diversiteit aan de orde stelt om het schoolklimaat veiliger te maken voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen (LHTB).

De GSA’s zijn allianties van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen. Ze organiseren of geven zelf voorlichting over seksuele en genderdiversiteit en bieden ondersteuning aan LHBT-leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Op de website van Gay-Straight Alliance kunnen leerlingen een gratis actiepakket bestellen met handleidingen en campagnemateriaal. Samen met andere leerlingen en een ondersteunende docent kunnen ze daarna een GSA vormen en activiteiten plannen die het gevoel van veiligheid van LHBT-leerlingen in het voortgezet onderwijs vergroten. Leerlingen worden benaderd via sociale media, advertenties en COC Nederland; docenten middels GSA-docentendiscussies, onderwijsbijeenkomsten en sociale media.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in november 2012 aandacht besteed aan de Gay-Straight Alliance van UniC in Utrecht.

Deel dit bericht: