Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In dit plan staat waar de inspectie in 2015 op gaat focussen.

De kwaliteit van het onderwijs blijft (uiteraard) ook in 2015 speerpunt van de inspectie. Daarbij wordt gelet op de ontwikkelingen in de verschillende sectoren en op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland in internationaal perspectief. Door de oorzaken van achterblijvende kwaliteit bloot te leggen, wil de inspectie ook in 2015 met oplossingen komen om het niveau van (zeer) zwakke scholen op orde te brengen.

Een ander punt waarop de inspectie in 2015 extra gaat letten, zijn de overgangen tussen de verschillende sectoren. Hierbij gaat het onder andere om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Speciale aandacht gaat de overgang van leerlingen met extra zorgbehoeften. Dit staat in het teken van passend onderwijs.

De motivatie van leerlingen, hun tevredenheid met het onderwijs en sociale veiligheid op school zijn andere aandachtspunten. Hiervoor kijkt de inspectie onder andere naar de wijze waarop scholen omgaan met pestgedrag van leerlingen, met specifieke onderwijsbehoeften van excellente leerlingen en met het thema ‘seksuele diversiteit’.

Download het Jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs.

Deel dit bericht: