De PvdA wil algemene acceptatieplicht. Met steun van coalitiepartner VVD lijkt daar nu een Kamermeerderheid voor. De kwestie komt in de Tweede Kamer aan de orde.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma doet een nieuwe poging om ook bijzondere scholen wettelijk verplicht te stellen alle leerlingen te accepteren. Toenmalig PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer, die eerder deze maand voorzitter werd van de Sociaal-Economische Raad (SER) werd, kwam in 2005 met een voorstel voor algemene acceptatieplicht. Toen de PvdA echter samen met het CDA en de ChristenUnie in het kabinet-Balkenende plaatsnam, verdween het onder druk van de christelijke coalitiedwang in de la.

In 2010, toen de sociaal-democratische deelname aan het kabinet werd beëindigd, kwam Hamer opnieuw met het voorstel. De VVD liet later dat jaar weten het voorstel niet te zullen steunen, waardoor er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor was. Die weigering had toen te maken met het feit dat de VVD ging regeren met het CDA. De christendemocraten zijn tegen algemene acceptatieplicht. Dat heeft uiteraard te maken met de christelijke achterban. Een deel van de christelijke scholen hecht zeer aan de grondwettelijke mogelijkheid om leerlingen op grond van de religieuze uitgangspunten van hun ouders te kunnen weigeren.

Loes Ypma probeert nu opnieuw om algemene acceptatieplicht in de wet vast te leggen. Het lijkt erop dat de VVD nu wel steun zal verlenen aan het voorstel, omdat de liberalen voor het voortbestaan van de huidige coalitie niet afhankelijk zijn van steun van het CDA of andere christelijke fracties in de Tweede Kamer.

Tegen de NOS zegt Ypma dat haar voorstel te maken heeft met de praktijk dat sommige christelijke scholen achterstandsleerlingen en autistische kinderen op oneigenlijke gronden zouden weigeren. Ze vindt, zo schrijft de NOS, dat de scholen op die manier hun levensovertuiging misbruiken om leerlingen buiten de deur te houden.

Ypma benadrukt dat kinderen op alle scholen welkom moeten zijn. Ze zouden niet mogen worden geweigerd op grond van de religieuze achtergrond van hun ouders. Ze wil haar voorstel nog wel voorleggen aan de Onderwijsraad.

ChristenUnie en SGP vrezen met groten vreze…

ChristenUnie en SGP zien niets in het PvdA-plan, meldt de NOS. ChristenUnie-leider Arie Slob is ‘hogelijk verbaasd’. Hij wil weten hoe vaak het gebeurt dat kinderen op oneigenlijke gronden worden geweigerd.

Volgens Slob is het plan een oplossing voor een niet bestaand probleem. Hij benadrukt dat de vrijheid van onderwijs in de Grondwet is geregeld. ‘Als scholen daar misbruik van maken, kunnen ze door de rechter op de vingers worden getikt.’ De SGP noemt het plan een bom onder de vrijheid van onderwijs.

In het wetsvoorstel van de PvdA wordt een uitzondering gemaakt op de acceptatieplicht voor scholen die al jaren consequent een streng toelatingsbeleid hebben op grond van hun levensbeschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om reformatorische en joodse scholen.

Eindelijk!

VOS/ABB pleit al jaren voor algemene acceptatieplicht. ‘Goed onderwijs is van en voor iedereen. Het is niet meer van deze tijd dat scholen de wettelijke mogelijkheid hebben om leerlingen te weigeren op basis van levensbeschouwelijke uitgangspunten. Juist daarom is algemene acceptatieplicht zo’n belangrijk maatschappelijk principe’, benadrukt directeur Ritske van der Veen.

Eerdere kritiek uit christelijke hoek als zou het slechts symboolpolitiek van de PvdA zijn, wijst Van der Veen van de hand. ‘Het is veel méér dan dat. Na jaren van stilstand neemt de PvdA nu weer het initiatief om een modernisering van de vrijheid van onderwijs te realiseren.’

Deel dit bericht: