In het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! neemt kansengelijkheid een belangrijke plaats in. Met verschillende verhalen laten professionals uit het openbaar onderwijs zien hoe zij zich daarvoor inzetten.

In de rubriek Trots wordt openbare basisschool De Dubbeldekker in Hilversum belicht. Deze multiculturele school heeft het predicaat Taalvriendelijke School. Dat wil zeggen dat De Dubbeldekker de taalvariëteit van de leerlingen en hun ouders niet ziet als een belemmering, maar juist als een rijkdom om te leren. Want taal is onderdeel van identiteit.

Directeur Jacqueline van den Bor: ‘We bereiden onze leerlingen voor op een actieve deelname aan onze maatschappij. Dat doen we door ze te laten ervaren waar ze goed in zijn, door hun zelfstandigheid te bevorderen en door hun te leren zichzelf en anderen te waarderen. Onderdeel daarvan is dat wij veel aandacht besteden aan taal, ook aan hun moedertaal als ze thuis geen Nederlands spreken.’

Rotterdams Goud

Kansengelijkheid komt ook aan bod in een artikel over het onderwijsconcept Goud Onderwijs, dat ze in Rotterdam hebben omgedoopt tot Rotterdams Goud. Dit concept is erop gericht om kansenongelijkheid vanaf de basis aan te pakken. De belangrijkste pijlers zijn nieuwe functies in het team, een sterke gedragscultuur en keuzes in het curriculum.

Onderdeel van Rotterdams Goud is dat scholen een inhoudelijk en een zakelijk leider krijgen. Bestuurder Renate Voss van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) legt uit dat door het scheiden van de rollen de inhoudelijk directeur zich helemaal kan richten op het onderwijskundig leiderschap. Daarnaast is er de leerlingdecaan, die zich uitsluitend bezighoudt met gedrag. Het is de bedoeling dat dit concept elders wordt overgenomen.

Uit je bubbel!

In de stad Groningen staat kansengelijkheid ook volop in de schijnwerpers. Daar hebben de gemeente en het onderwijs afspraken met elkaar gemaakt om segregatie aan te pakken. De reden daarvoor is dat steeds meer kinderen in Groningen in hun eigen bubbel opgroeien. ‘Leerlingen krijgen een heel eenzijdig beeld van de maatschappij, omdat ze vaak naar school gaan met kinderen die in vergelijkbare omstandigheden opgroeien’, zegt onderwijswethouder Carine Bloemhoff.

Een van de aandachtspunten van de gemeente Groningen is het onderwijshuisvestingsbeleid. Er komt alleen nog nieuwbouw in de wijken die het meest een sociaaleconomische impuls kunnen gebruiken. Scholen in andere wijken worden gerenoveerd.  Bloemhoff verwacht dat dit grote gevolgen kan hebben voor de schoolkeuze  van ouders.

Andere verhalen

  • NPO als wondermiddel? De meningen over het Nationaal Programma Onderwijs verschillen nogal. De een vindt het compleet onzinnig, de ander is er blij mee.
  • Goed onderwijs maken we met elkaar De volgende kabinetsperiode moet nadrukkelijk in het teken komen te staan van goed onderwijs voor álle kinderen, benadrukt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in zijn column.
  • Decanen over profielkeuze Marc Drenth van het openbare Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand en Yvonne Mulders van het openbare Beatrix College in Tilburg vertellen hoe volgens hen de profielkeuze beter kan.
  • Aan auto’s sleutelen zonder vieze handen Relatief weinig leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen voor een technisch profiel. De TechCampus in Amsterdam wil leerlingen overtuigen van een toekomst in de techniek.
  • Openbare basisschool De Molenwiek in Haarlem Dit verouderde gebouw uit de jaren 70 is nu een lichte en transparante school die de groene omgeving naar binnen haalt.
  • Maatschappelijke diensttijd Het openbare Maerlant-Lyceum in Den Haag heeft hier goede ervaringen mee, vertelt rector Remco Vogel.
  • Voordeel & gemak VOS/ABB heeft voor haar leden een verrijkend aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie van RvT-leden.
  • Hoe zit het nu precies? De Onderwijsjuristen beantwoorden veelgestelde vragen van bestuur en management van scholen.
  • Nieuw in de boekenkast Een selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
  • Juridisch advies Onderwijsjurist Céline Haket van VOS/ABB over de rol van de ouderraad.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Heeft u ideeën voor magazine Naar School!? Mail met Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren in magazine Naar School!? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met OnderwijsMedia:  030–2102386 of info@onderwijsmedia.nl.

Deel dit bericht: