Voor de leden van VOS/ABB zijn de katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs herzien. De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen voor primair onderwijs en hun scholen hebben het po-katern toegestuurd gekregen. Op 14 oktober ontvangen onze leden in het voortgezet onderwijs de herziene druk van hun katern. De online versies van beide katernen staan op het besloten ledengedeelte van deze website. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de katernen downloaden.

Aanleiding voor de herziene druk van de katernen – uit de bekende katernenreeks van VOS/ABB – is de invoering op 1 augustus jongstleden van passend onderwijs. In aanloop naar die datum kregen de adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB daar veel vragen over. Dat is ook nu nog het geval.

De juridische adviseurs mr. Céline Adriaansen en mr. José van Snek van VOS/ABB hebben de katernen over toelating en verwijdering herschreven. Ze zijn nu weer helemaal up-to-date, zodat u de informatie die erin staat kunt gebruiken voor een goed afgewogen besluitvorming conform de Wet passend onderwijs.

Schoolbesturen, hun scholen en samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten hebben het po-katern gratis toegestuurd gekregen. Het vo-katern volgt binnenkort per post.

Downloaden

U vindt de katernenreeks online in het besloten ledengedeelte van deze website.

Download het herziene katern Toelating en verwijdering in het primair onderwijs (alleen voor leden van VOS/ABB)

Download het herziene katern Toelating en verwijdering in het voortgezet onderwijs (alleen voor leden van VOS/ABB)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: