Kinderen zouden op school structureel les moeten krijgen over mensen- en kinderrechten, benadrukt Kirsja Oudshoorn van Amnesty International.

‘Elk kind moet weten wat zijn rechten zijn als je ouders scheiden, als je gepest wordt of wat het recht op privacy is’, zegt Oudshoorn in de Telegraaf. Zij werkte afgelopen november mee aan het VOS/ABB-minisymposium┬áin Utrecht over het belang van kinder- en mensenrechten in het onderwijs.

Mensenrechteneducatie in de openbare school

VOS/ABB biedt in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) scholen gratis workshops over kinder- en mensenrechten aan. De gedachte hierachter is dat openbare en algemeen toegankelijke scholen zich met mensenrechteneducatie in combinatie met de kernwaarden van het openbaar onderwijs duidelijk kunnen positioneren.

Lees meer…