Eén op de vier ouders van kinderen in groep 8 is bang dat het bindend schooladvies niet klopt. De meeste denken dat het te laag zal uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek dat bureau DVJ Insights heeft uitgevoerd in opdracht van RTL-televisieprogramma Editie NL. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek denkt bijna driekwart van de ouders (72 procent) dat de persoonlijke mening van de leerkracht over een kind invloed heeft op het schooladvies. Ze zijn bang dat de adviezen niet objectief zullen zijn. ‘Vindt de juf het kind irritant, dan zie je dat terug in het schooladvies, is de gedachte bij ouders’, aldus de presentator van Editie NL.

‘IJzige ouderavonden’

Bijna een kwart van de ouders (23,5 procent) verwacht dat er een verkeerd advies uitrolt. Op grond daarvan concludeert Editie NL dat er ‘ijzige ouderavonden’ zullen komen op de Nederlandse basisscholen.

Eerder wees de Landelijke Ouderraad al op signalen van ouders waaruit blijkt dat de vo-scholen de schooladviezen niet helemaal vertrouwen. De scholen zouden op zoek zijn naar aanvullende toetsgegevens.

Leerkrachten van groep 8 verwachten zowel druk vanuit het voortgezet onderwijs om bij twijfel lager te adviseren, als druk van ouders om hoger te adviseren. Staatssecretaris Dekker heeft in reactie op deze berichten al laten weten dat hij niet schroomt om handhavend op te treden als het voortgezet onderwijs het schooladvies negeert. Hij stelde scholen die de nieuwe wet overtreden zelfs een boete in het vooruitzicht. Over de leerkrachten van groep 8 zegt Dekker te verwachten dat deze sterk in hun schoenen  staan en hun adviezen goed kunnen onderbouwen.

Commerciële trainingen

De nieuwe wettelijke regeling voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is er juist gekomen na veel kritiek op de Cito-toets, die slechts een momentopname zou zijn en waarvoor steeds meer ouders hun kind commerciële trainingen lieten volgen. Nu wordt nog steeds – verplicht zelfs – een eindtoets gemaakt in groep 8, maar dat gebeurt pas nádat de schooladviezen zijn uitgebracht door de leerkrachten en de kinderen zijn ingeschreven bij het vervolgonderwijs. Alleen als de toetsscore daarna hoger blijkt te zijn, mag het advies nog worden aangepast.

Bekijk de uitzending van Editie NL.

In magazine School! nummer 1 staat ook een artikel over het nieuwe schooladvies en reacties daarop: onder anderen van een leerkracht van groep 8, schoolleiders, de VO-Raad en een hoogleraar sociologie.

 

Deel dit bericht: