In Bestuur en management, Nieuws, Passend onderwijs, Veiligheid, Wetgeving en regelgeving passend onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn in het vorige schooljaar 4899 leerlingen geschorst. In het basisonderwijs waren dat er 287. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het aantal geschorste leerlingen in het voortgezet onderwijs steeg met 1,5 procent ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. Het aantal verwijderde leerlingen nam toe met 0,8 procent (594). Fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen worden het meest opgegeven als reden voor schorsing of verwijdering.

In het basisonderwijs zijn vorig schooljaar in totaal 287 leerlingen geschorst. Voor 31 van hen is een verwijderingsprocedure opgestart. In bijna alle gevallen noemen scholen een onveilige situatie als reden voor de schorsing of verwijdering.

In het speciaal onderwijs zijn afgelopen schooljaar 1165 leerlingen geschorst. Daarnaast vonden 17 verwijderingen plaats. Fysiek geweld tegen personeel of tegen medeleerlingen was de vaakst voorkomende aanleiding voor een schorsing.

Vooral jongens worden geschorst of verwijderd.

Lees meer…

Katernen VOS/ABB
VOS/ABB heeft in 2014 voor het primair en voortgezet onderwijs twee aparte katernen laten drukken over de toelating en verwijdering van leerlingen. Deze katernen zijn destijds toegestuurd aan de leden van VOS/ABB en staan in digitale vorm in het besloten ledengedeelte van deze website.

In deze katernen staat beschreven hoe scholen dienen te handelen bij het schorsen of verwijderen van een leerling. Daarbij is het onder andere van belang de leerling en zijn of haar ouders goed te informeren over de maatregel.

Toelating en verwijdering leerlingen PO

Toelating en verwijdering leerlingen VO

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen