Schoolbesturen in het primair onderwijs wordt gevraagd om in november de eenmalige uitkering van 500 euro en met terugwerkende kracht 1,25 procent loonsverhoging uit te betalen. Een dergelijk advies geldt al langer voor het voortgezet onderwijs. De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

De PO-Raad heeft met de vakbonden CNV Onderwijs, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) afspraken gemaakt die volgens de sectororganisatie een nieuwe cao voor het primair onderwijs dichterbij brengen. Er zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van de loonsverhoging en de eenmalige uitkering van 500 euro, over de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid (WWZ)en over de transitievergoeding uit de WWZ.

Download de afspraken.

In oktober werden binnen het voortgezet onderwijs vergelijkbare afspraken gemaakt.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

Download de handreiking (alleen voor VOS/ABB-leden!)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl