Maatwerk: minder dan vijf dagen per week naar school

De PvdA komt met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat kinderen voor wie dat nodig is, minder dan vijf dagen per week naar school hoeven, schrijft Tweede Kamerlid Loes Ypma.

‘Het is onacceptabel dat op dit moment in Nederland ongeveer 16.000 kinderen niet naar school kunnen gaan, terwijl zij wel willen en kunnen leren’, schrijft Ypma. Volgens haar is er voor deze kinderen te weinig maatwerk mogelijk.

‘Vijf volledige dagen naar school lukt ze niet, omdat dit te veel prikkels geeft of andere bezwaren heeft. Hierdoor komen zij thuis te zitten. Voor deze kinderen die maar gedeeltelijk naar school kunnen is niets geregeld. Daarom kom ik met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat kinderen die dat niet kunnen, niet een hele week naar school hoeven.’

Het initiatief van Ypma volgt op de publicatie Werkt passend onderwijs? van de Kinderombudsman. Die constateert dat passend onderwijs een jaar na de invoering ervan nog niet overal goed functioneert.