Een groep schoolbestuurders verenigd in de beweging Leve het Onderwijs! zoekt steun voor een manifest tegen verplichte afname van toetsen.

Leve het Onderwijs! is een beweging die streeft naar een nieuwe manier van besturen. ‘Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel”, zo meldt Leven het Onderwijs! op haar website.

Werken vanuit de bedoeling

De schoolbestuurders die bij deze beweging zijn aangesloten, willen ‘werken vanuit de bedoeling’. Daarbij past het manifest tegen het verplicht afnemen van toetsen: ‘Waar het toetsen ooit is ontstaan om de professional te ondersteunen om het individuele kind beter te kunnen begeleiden in haar/zijn ontwikkeling, is het gebruik en de inzet er van in de loop van de tijd ver van de bedoeling afgedwaald. Van een hulpmiddel voor de leraar ter uitoefening van zijn professie is het verworden tot een verantwoordingsmiddel ter beoordeling van hun prestatie.’

Leve het Onderwijs! wil dat scholen niet langer verplicht zijn om de toetsen (waaronder de eindtoets in groep 8): ‘Of en hoe leraren toetsen inzetten, is hun eigen professionele afweging, waarbij de noodzakelijkheid ten behoeve van de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerling het enige doel mag zijn.’

De beweging heeft een manifest opgesteld en roept schoolbestuurders op dit te steunen.

Lees meer…

Deel dit bericht: