Openbare scholen zouden meer intentioneel aandacht moeten besteden aan geestelijke stromingen. Dat adviseert pabo-student Yannick Kuipers van Windesheim in Zwolle in zijn Afstudeeronderzoek levensbeschouwing & identiteit.

Tijden zijn stage in groep 5 van een openbare basisschool kreeg hij naar eigen zeggen niet de indruk dat de school veel deed aan het vak geestelijke stromingen. Hij zag er althans in zijn eigen stageklas weinig van terugkomen. Dit was voor hem aanleiding om zijn afstudeeronderzoek te richten op de vraag of het anders zou kunnen.

Met zijn advies om meer intentioneel aandacht te besteden aan geestelijke stromingen, bedoelt hij dat scholen dat niet meer alleen zouden moeten doen als het zo uitkomt of als het tijdens een methodeles van bijvoorbeeld geschiedenis aan bod komt.

‘Daarnaast wil ik de school aanbevelen om niet alleen op cognitief gebied aan geestelijke stromingen te werken. Het is heel goed dat de school de kinderen veel bij wil brengen over normen en waarden, verschillende geloofsovertuigingen en culturele diversiteit. Maar als je de kinderen hier alleen een project over laat maken, of je laat dit aan bod komen tijdens de keuzevakken HVO of godsdienst, dan laat je de kinderen te weinig leren in interactie’, aldus Kuipers.

Tevens adviseert hij om geestelijke stromingen in de school niet samen te voegen met sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar een eigen plek te geven op vergaderingen of binnen een eigen werkgroep.

Deel dit bericht: