De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Deze wet is bedoeld als modernisering van de regels voor het stichten van scholen, maar zal in de praktijk vooral tot meer segregatie kunnen leiden.

Het wetsvoorstel komt van onderwijsminister Arie Slob. Hij stelt dat hij met deze wet de grondwettelijke vrijheid van onderwijs (artikel 23) wil beschermen en het onderwijs toekomstbestendig wil maken.  ‘Er komt meer ruimte om een school op te richten en we beoordelen vooraf al of het goede scholen zullen zijn. Want bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid’, aldus Slob.

Wat verandert, is dat een nieuwe bijzondere school niet meer hoeft te voldoen aan de eis dat die moet behoren tot een ‘erkende richting’, zoals rooms-katholiek of islamitisch. Nu dat straks niet meer hoeft, kan in principe iedere groep zijn eigen school stichten. Dat kan leiden tot een verdere versnippering van het onderwijslandschap in allerlei ‘hokjesscholen’. Het gevaar is dus dat de segregatie in het onderwijs nog groter wordt dan nu al het geval is.

Het gevaar van toenemende segregatie is herhaaldelijk door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs benoemd (zie deze bijdrage). Dit probleem werd ook in de Eerste Kamer onderkend. Desondanks heeft een meerderheid van de Senaat met het wetsvoorstel ingestemd. De fracties van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alsmede die van GroenLinks, SGP, PvdD, Fractie-Otten en OSF steunden het wetsvoorstel. De fracties van FVD, PvdA, PVV, SP en 50Plus stemden tegen.

De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan.

Lees meer…

Deel dit bericht: