In Bestuur en management, Jeugdzorg, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Passend onderwijs, Veiligheid

Meisjes doorlopen het onderwijs soepeler dan jongens en komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en verlaten vaker voortijdig het onderwijs. Het CBS meldt verder dat in 2013 bijna 89.000 minderjarige jongeren (bijna 3 procent) één of meer vormen van jeugdzorg ontvingen vanwege opgroei- en opvoedingsproblemen. Jongens ontvangen vaker jeugdzorg dan meisjes, met name op het gebied van jeugdreclassering.

Lees meer…

Delen