De vereenvoudiging van de bekostiging van het funderend onderwijs zal ertoe leiden dat schoolbesturen minder reserves aanhouden. Dat verwacht onderwijsminister Arie Slob, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De minister wijst erop dat de huidige onvoorspelbaarheid van de bekostiging reden is voor schoolbesturen om relatief grote financiële reserves aan te houden. ‘Onze verwachting is dat de vereenvoudiging van de bekostiging wat meer duidelijkheid zal geven over de ontwikkeling van de bekostiging er minder middelen in de reserves belanden’, aldus Slob.

Minder bijstellingsmomenten

Hij benoemt ook de vermindering van het aantal bijstellingsmomenten van het budget in het primair onderwijs. Nu vindt de bijstelling van de loon – en prijsbijstelling nog twee keer per kalenderjaar plaats; dat wordt één keer per kalenderjaar, zoals in het voortgezet onderwijs al het geval is.

‘In de nieuwe situatie weten schoolbesturen al gedurende het kalenderjaar wat het definitieve budget wordt, in plaats van achteraf na het schooljaar. Hierdoor wordt de bekostiging voorspelbaarder en wordt er eerder duidelijkheid verstrekt’, zo staat in de antwoorden.

Lees meer…

Deel dit bericht: