In het model huishoudelijk reglement voor de ondersteuningsplanraad zijn twee technische fouten hersteld. Artikel 4 lid 8 en artikel 9 lid 2 zijn aangepast. Per abuis stond in deze artikelen vermeld ‘de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad’.

De wijzigingen:

  • Art. 4 lid 8, eerste volzin: geschrapt is ‘en aan de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad’.
  • Art. 9 lid 2, eerste volzin: ‘secretarissen van deelraden en de secretaris van de gemeenschappelijke ondersteuningsplanraad’, is vervangen door: ‘secretarissen van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen en de secretaris van de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband’.

Het model huishoudelijk reglement is opgesteld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: