De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe cao heeft net als de twee vorige bestuurders-cao’s een sterk regulerende functie. De OBV en de VTOI zeggen dat zij zich daarbij nadrukkelijk bewust zijn van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector. De CAO bestuurders VO 2015 – 2016 draagt volgens hen bij aan ‘een verantwoord, redelijk, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders’.

Lees meer…

Deel dit bericht: