De CAO Bestuurders PO 2014 wordt op 3 oktober ondertekend door de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) en de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De CAO Bestuurders PO 2014 is al voor de zomervakantie geaccordeerd, maar is nog niet formeel ondertekend. Dat gebeurt dus op vrijdag 3 oktober.

De nieuwe cao is sinds 1 september van kracht en heeft een looptijd van een jaar (dus tot 1 september 2015). Zie ook de begeleidende brief van het ministerie van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: