Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid moet terug naar het niveau van 2011. Dat vindt de PO-Raad.

De sectororganisatie wijst erop dat de afgelopen ongeveer 40 procent van het achterstandsbudget weglekte (150 miljoen euro), doordat alleen het opleidingsniveau van ouders bepaalde of een kind ervoor in aanmerking kwam. ‘Het opleidingsniveau steeg, maar de achterstanden bleven. Gevolg: scholen moesten met steeds minder middelen achterstanden van kinderen te lijf gaan’, zo meldt de PO-Raad.

Het probleem waar de scholen mee te kampen hebben, dreigt nu door een nieuwe verdeelsystematiek nog groter te worden. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad: ‘Dat betekent voor sommige scholen dat ze in één klap 20 procent minder budget ontvangen. Speciale activiteiten en voorzieningen zoals vve, weekend- en zomerscholen zullen daardoor verschralen of verdwijnen.’

De PO-Raad pleit daarom voor het herstellen van het budget naar het niveau van 2011, vóórdat de nieuwe verdeelsystematiek wordt ingevoerd.

De sectororganisatie heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Deel dit bericht: