Mensen die in het onderwijs werken, ouders en leerlingen kunnen nog tot en met 22 maart een online vragenlijst invullen over onderwijs op een andere locatie dan de school.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen naar school gaan. Voor sommige kinderen is dat echter tijdelijk niet (geheel) mogelijk of wenselijk. Het ministerie van OCW wil inzicht in de wensen en mogelijkheden om deze kinderen maatwerk te bieden.

In opdracht van OCW voert bureau Ecorys onderzoek uit naar de wensen en mogelijkheden. Er zijn daartoe verschillende vragenlijsten online gezet voor respectievelijk professionals in het onderwijs of de zorgstructuurvoor, ouders en leerlingen.

Ga naar www.onderwijsopeenanderelocatie.nl.

Deel dit bericht: