Met ingang van volgend schooljaar gaan 24 scholen in Nederland vijfjarig vwo aanbieden. Staatssecretaris Dekker heeft hun aanvragen goedgekeurd. Hij wil met versneld vwo meer uitdaging bieden aan talentvolle leerlingen.

Onderwijs aan toptalenten staat de laatste jaren nadrukkelijk op de agenda, zowel bij scholen als bij het ministerie, dat eerder het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 presenteerde. Het vijfjarig vwo is een van de maatregelen uit dat Plan van Aanpak. Scholen konden in oktober een aanvraag indienen om dit versnelde vwo aan te mogen bieden. Vandaag werd bekend dat de aanvragen van 24 scholen, verspreid over het land,  zijn gehonoreerd. Daarbij zijn zeven openbare scholen:

* SG Piter Jelles in Leeuwarden

* Stellingwerf College in Oosterwolde

* Het Stedelijk in Zutphen

* Rietveld Lyceum in Doetinchem

* Stedelijk Gymnasium Leiden

* Zaanlands Lyceum in Zaandam

* Scholengroep Pontes in Goes

Dekker is er blij mee. ‘Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd te zijn geweest. Ik ben blij dat die tijd voorbij is. Versneld vwo is een prachtige vorm voor leerlingen die goed en makkelijk kunnen leren.’

Vorig jaar waren er nog maar twee scholen die toestemming hadden om vwo te verzorgen in vijf jaar in plaats van zes jaar. Dat waren het Pallas Athene College in Ede en het Ludger College in Doetinchem. Hun ervaringen zijn positief. De scholen werken aan een passend curriculum voor getalenteerde leerlingen, met aandacht voor versnelling, verbreding en verdieping met een bijpassend didactisch concept.

Voorwaarden

Scholen die vijfjarig vwo willen aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag een school niet zwak of zeer zwak zijn, moet het versneld vwo worden ingericht naast het reguliere vwo en moeten leerlingen gemakkelijk kunnen terugstromen in het reguliere (zesjarige) programma als zij het niet redden in het versnelde programma. Bovendien moet de Medezeggenschapsraad van de school instemmen met versneld vwo en werkt de school mee aan een evaluatieonderzoek. Na 5 jaar wordt besloten of versneld vwo regulier in de wet wordt verankerd.

Scholen kunnen sinds 2015 ieder jaar in oktober een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mogen het volgende schooljaar starten als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Op deze kaart ziet u alle scholen die volgend jaar versneld vwo gaan aanbieden.

Deel dit bericht: