Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft bij het ministerie van OCW een aanvraag ingediend voor bekostiging van een openbare middelbare school. Hiermee is een openbare school voor voortgezet onderwijs in deze Limburgse gemeente weer een stap dichterbij gekomen. 

Gemeenteraadslid Suzan Hermans (VVD) zei op 12 mei in de digitale raadsvergadering dat de gemeenteraad verheugd is over de volgende stap naar openbaar voortgezet onderwijs, meldt Odilia Rens van de Initiatiefgroep Agora Maas. Hermans sprak volgens haar van ‘een waardevolle toevoeging’ en een vergroting van de ‘diversiteit van het onderwijsaanbod in de gemeente Peel en Maas’. In de huidige situatie kunnen kinderen binnen deze gemeente alleen terecht bij het rooms-katholieke Bouwens van der Boijecollege.

Behoefte aan openbaar onderwijs

In maart gaf onderwijsminister Arie Slob de gemeente Peel en Maas opdracht een aanvraag in te dienen voor bekostiging. Zijn opdracht volgde op een peiling naar de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat die behoefte zowel in de kern Panningen als in de kern Maasbree ruimschoots voldoende is. Dit betekende dat de gemeente op basis van de garantiefunctie van openbaar onderwijs (artikel 66 WVO) een aanvraag moest indienen.

Slob meldde in maart dat hij ‘uiteraard’ de wens respecteert van de ouders die zijn verenigd in de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel ‘nu ze voldoen aan de wettelijke eis’. Maar hij wees er ook op dat de regio te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen. ‘Een nieuwe school in aanmerking brengen voor bekostiging kan het onderwijsaanbod in de regio onder druk zetten’, aldus de minister.

Daarom liet hij onderzoeken hoe aan de wens van de ouders in de gemeente Peel en Maas gehoor kan worden gegeven en tegelijkertijd een levensvatbaar onderwijsaanbod kan blijven bestaan. Uit dat onderzoek zijn volgens Slob ‘waardevolle adviezen en bouwstenen’ voortgekomen. Ook is het volgens hem gelukt ‘draagvlak voor een duurzame oplossing te creëren’.

Onderwijswethouder steunt initiatief

De Initiatiefgroep Agora Maas en Peel, Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeente Peel en Maas lieten in maart in een gezamenlijk persbericht weten dat zij blij zijn met de opdracht van de minister. ‘De gemeente (…) herkent de wens om maatwerk/gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. Daarnaast past het bij Peel en Maas om dergelijke burgerinitiatieven te ondersteunen. Waarbij het uiteraard onze verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van het gehele onderwijs in Peel en Maas en de duurzaamheid ervan te bewaken’, zo reageerde onderwijswethouder Wim Hermans (CDA) verheugd.

Odilia Rens van de Initiatiefgroep Agora Maas en Peel liet toen ook weten blij te zijn. ‘Wij voelen ons gehoord en serieus genomen. Alle partijen hebben iets losgelaten en daarmee ruimte gecreëerd om samen tegemoet te komen aan een behoefte in deze gemeenschap. Met een sterk vertrouwen in de kracht van samen gaan we nu enthousiast aan de slag met alle kansen en mogelijkheden. Omdat élk kind het verdient.’

Meer informatie staat in deze brief van het college van B&W van de gemeente Peel en Maas

Deel dit bericht: