De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad hebben een website gemaakt met informatie over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van passend onderwijs.

De website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl bevat informatie over de verplichte eindtoets, het schooladvies dat leidend is voor toelating tot het voortgezet onderwijs, het toetsbesluit PO en passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Deel dit bericht: