Staatssecretaris Sander Dekker van OCW betreurt het dat een meisje uit groep 8 van een basisschool in Drenthe vanwege haar gedragsstoornis niet mee mocht op schoolreisje. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen van de SP.

De vragen van SP-Kamerlid Tjitske Siderius volgden op een bericht in de Telegraaf. Zij wilde van Dekker weten of hij het wenselijk acht ‘dat kinderen met een beperking buitengesloten worden van activiteiten met klasgenoten’.

Het antwoord van de staatssecretaris is dat elke school verantwoordelijk is voor het onderwijs aan alle ingeschreven leerlingen. ‘Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften biedt een school daarbij passende en redelijke ondersteuning en voorzieningen’, aldus Dekker. Dit heeft, zo benadrukt hij, ook betrekking op buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes.

De staatssecretaris meldt verder dat hij contact heeft opgenomen met de betreffende school en dat die heeft aangegeven op zoek te zijn naar adequate begeleiding tijdens schoolreisjes of excursies. ‘Mede op basis van deze casus gaan zij bekijken op welke wijze dit in het vervolg nog beter georganiseerd kan worden’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Deel dit bericht: