In Bestuur en management, Nieuws, Passend onderwijs

VOS/ABB en de Vlaamse onderwijskoepel van steden en gemeenten OVSG hebben onlangs in het Vlaamse Arendonk een expertmeeting gehouden over onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt de presentaties downloaden die tijdens deze bijeenkomst zijn getoond.

De bijeenkomst ging over het passend onderwijs in Nederland en het M-decreet in Vlaanderen. De M staat voor ‘maatregelen’. Het Vlaamse decreet heeft hetzelfde doel als passend onderwijs: kinderen gaan in principe naar de reguliere school of als het niet anders kan naar het speciaal onderwijs (buitengewoon onderwijs in Vlaanderen).

Tijdens de bijeenkomst gaf adviseur Theo Mardulier van het Vlaamse ministerie van Onderwijs een toelichting op het M-decreet. Bestuurder Theo van Munnen van Stichting Vitus Zuid voor speciaal onderwijs (cluster 2) in Limburg en Oost-Brabant sprak over passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden in Nederland.

Directeur Jan Van Gorp van de Gemeentelijke Basisschool Sint-Jan in Arendonk, geïntegreerd-onderwijsbegeleider Tessa Maes en waarborgcoach Heleen Vervecken van de School voor Aangepast Individueel Gemeentelijk Onderwijs SAIGO in Mol vertelden over hoe het schoolbeleid en hun dagelijks werk eruitzien.

U kunt de presentaties downloaden via de website van OVSG:

M-decreet: stand van zaken in Vlaanderen
Passend onderwijs in Nederland
GON-aanbod SAIGO Mol
Waarborgproject SAIGO Mol
Zorg GBS Sint-Jan Arendonk

Expertmeeting over openbaar onderwijs

Op vrijdag 20 april 2018 organiseren VOS/ABB en OVSG een expertbijeenkomst over de identiteit van het openbaar onderwijs in Nederland en het neutrale openbare onderwijs in Vlaanderen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het zuiden van Nederland. De tijden en exacte locatie volgen later.

Delen