Zittenblijven kan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs soms een goede manier zijn om geen ’thuiszitter’ te worden. Daarover schrijft Trouw.

De krant meldt dat D66 en de SP in Amsterdam willen dat scholen hun regels voor doubleren aanpassen om kinderen met leer- en gedragsproblemen op school te houden.

‘Nu mogen leerlingen op veel scholen slechts één keer in dezelfde klas of twee keer in verschillende klassen blijven zitten’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte in Trouw. ‘Voor een kind met een andere cognitieve ontwikkeling kan doubleren een belangrijke kans zijn om alsnog de schoolloopbaan succesvol te vervolgen.’

Minder zittenblijvers

De Inspectie van het Onderwijs vindt juist dat scholen meer moeten doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te voorkomen. In vergelijking met andere landen is het aandeel zittenblijvers (5,8%) in Nederland hoog. In het sectorakkoord VO is afgesproken dat het landelijk percentage zittenblijvers in 2020 moet zijn gedaald naar 3,8%.

Het standpunt van de inspectie volgde op de constatering van het Centraal Planbureau (CPB) dat zittenblijven duur is. Het kost de schatkist 500 miljoen euro per jaar. Dat komt overeen met 3 procent van de uitgaven voor funderend onderwijs, meldde het CPB in januari van dit jaar.

Lees het artikel in Trouw.

Deel dit bericht: