Schoolbesturen kunnen met een rekeninstrument van het ministerie van OCW bepalen wat op bestuurs- en schoolniveau het financiële effect is van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid.

Het gaat om een inschatting, waarbij rekening moet worden gehouden met de overgangsregeling en het feit dat de werkelijke bekostiging voor 2019-2020 zal worden bepaald op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018. Het ministerie komt nog met een notitie over het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid.

Download rekeninstrument Indicatie herziening gewichtenregeling 2018-2019

Het rekeninstrument zit in de map Basisschool van onze online Toolbox.

Deel dit bericht: