Acht rekeninstrumenten voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vernieuwd.

De bijstelling was nodig, omdat de opgave van DUO van de gegevens van de peildata van 1 februari 2020 respectievelijk 1 februari 2021 verwarring veroorzaakte. De peildatum voor bijvoorbeeld 2021-2022 werd opgegeven als 1 februari 2020, terwijl dat 1 februari 2021 had moeten zijn. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de SWV PO respectievelijk VO voor de schooljaren 2020-2021 respectievelijk 2021-2022 opnieuw vastgesteld als nieuwe versies.

De geactualiseerde tools kunt u op onze website vinden onder Downloads in de map Samenwerkingsverbanden. U kunt ze ook direct downloaden:

Deel dit bericht: