Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft het nieuwe governance-instrument Dialemma gekregen. Hij kreeg het uit handen van aankomend directeur Edward Moolenburgh van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Het instrument is mede door onder andere de VBS en VOS/ABB in samenwerking met de VO-raad ontwikkeld.

Dialemma gaat over governance en dilemma’s waarmee toezichthouders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs te maken kunnen krijgen. Het doel is om de dialoog tussen toezichthouders en bestuurders te stimuleren.

In de Dialemmadoos zitten 32 kaarten met ‘dialemma’s’ waarover bestuurders en toezichthouders met elkaar in dialoog gaan. Op iedere kaart staat met een kleurcode aangegeven bij welke kernwaarde(n) de kaart hoort. Deze kernwaarden zijn integriteit, vertrouwen, transparantie, onafhankelijkheid en competentie.

Na afloop zien de deelnemers hun complete ontwikkelagenda: hoe is de governance geregeld en wat kan er beter?

Kennismaken met Dialemma

Dialemma is ontwikkeld door VOS/ABB in samenwerking met de besturenorganisaties Verus, VKO, VGS, ISBO, VBS en met de VO-raad. Het instrument is niet te koop: het wordt ingezet in begeleidingstrajecten voor schoolbestuurders en toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs.

Kennismaken met Dialemma? Neem contact op met Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

Deel dit bericht: