Samenwerkingsverbanden beslissen vanaf 1 augustus 2018 zelf welke vmbo-leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) volgen en welke leerlingen het beste passen op het praktijkonderwijs (PRO).

Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Door het loslaten van de landelijke criteria kunnen samenwerkingsverbanden regionaal zo goed mogelijk maatwerk bieden.

Dekker benadrukt in zijn brief dat scholen en samenwerkingsverbanden voldoende tijd moeten krijgen om zich op het loslaten van de criteria voor te bereiden. Zodra LWOO en PRO per 1 januari 2016 worden ingepast in passend onderwijs, hanteren samenwerkingsverbanden daarom eerst nog de landelijke criteria die de regionale verwijzingscommissies (RVC’s) voorheen toepasten.

Per 1 augustus 2018 kan elk samenwerkingsverband zijn eigen criteria opstellen. Ook de LWOO-licenties worden in 2018 losgelaten. Dat betekent dat elke vmbo-school vanaf dat moment LWOO-bekostiging kan ontvangen voor een leerling die LWOO volgt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: