‘Het past niet bij onze samenleving dat leerlingen niet mogen meedoen met de rest van de groep omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.’ Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de SP en Groenlinks over de ouderbijdrage.

Het wetsvoorstel van SP’er Peter Kwint en Lisa Westerveld van GroenLinks werd in december jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen. Als het voorstel ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, mogen scholen leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald niet meer uitsluiten van extra activiteiten. Dit gaat dan ook gelden voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma.

Vanuit de Eerste Kamer kwam onder andere de vraag aan de minister wat dit wetsvoorstel noodzakelijk maakt. In antwoord daarop benadrukt Slob dat het niet bij onze samenleving past dat leerlingen van extra activiteiten worden uitgesloten als hun ouders niet betalen. ‘Leerlingen moeten altijd mee kunnen doen met de activiteiten en programma’s die een school aanbiedt’, aldus de minister. Hij voegt daaraan toe dat ouders zich ook niet verplicht mogen voelen om te betalen.

‘Het is van belang dat elke jongere de opleiding kan volgen die bij hem of haar past. Het moet ertoe bijdragen dat tweedeling in de klas en uitsluiting van kinderen, op grond van ouderbijdragen, afneemt’, zo benadrukt Slob. Hij legt ook uit dat als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, profielscholen zoals technasia geen leerlingen meer mogen uitsluiten. De VO-raad wil die uitzondering, maar die komt dan dus te vervallen.

Steun VOS/ABB

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB heeft herhaaldelijk gesteld dat uitsluiting van leerlingen niet meer kan als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. ‘Kinderen mogen nooit worden afgerekend op het onvermogen en ook niet op de eventuele onwil van ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen’, aldus Teegelbeckers in dit commentaar uit 2018.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* staat dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Deel dit bericht: