PO Front heeft een staking in het basisonderwijs aangekondigd. Als het doorgaat, leggen leraren op dinsdag 27 juni een uur het werk neer. Het is belangrijk dat u ouders daar tijdig van op de hoogte stelt. U kunt daarvoor een modelbrief gebruiken, die u desgewenst zelf kunt aanpassen aan de situatie op uw school.

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op dinsdag 27 juni aan het begin van de schooldag een uur worden gestaakt, zodat de lessen een uur later dan gebruikelijk zullen beginnen. Er zijn ook geluiden dat er leraren zijn die op 27 juni ’s middags een uur eerder met de lessen willen stoppen.

In de modelbrief wordt ouders opgeroepen hun kind(eren) een uur later naar school of een uur eerder naar huis te laten gaan. Als dat bij ouders op bezwaren stuit, kunnen zij hun kind(eren) op de normale tijd naar school laten gaan of daar laten blijven. De school heeft immers de plicht kinderen op te vangen, ook als er wordt gestaakt.

Uur na staking inhalen?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen op de mogelijkheid dat het uur waarin wordt gestaakt, op een later moment moet worden ingehaald. Dat zou het geval kunnen zijn als de school geen zogenoemde marge-uren meer heeft en dus met dit ene uur waarin wordt gestaakt niet meer aan de minimale onderwijstijd voldoet.

Als dit aan de orde is en de school al weet wanneer het uur ingehaald gaat worden, dan kunt u dat zelf aan de modelbrief toevoegen.

DOWNLOAD MODELBRIEF

De Onderwijsjuristen hebben eerder al in het licht van de mogelijke staking in het basisonderwijs een toelichting geschreven over wat scholen in dit geval moeten doen.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: