Stichting Het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. Scholen kunnen tot 31 juli subsidie aanvragen.

De stichting stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Dit landelijke platform is een initiatief van onder andere VOS/ABB en heeft tot doel om leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften zo veel mogelijk met elkaar naar de reguliere school te laten gaan.

De subsidie is specifiek bedoeld voor activiteiten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school.

Lees meer…

Deel dit bericht: