Meer ondersteuners, minder directieleden – PO

Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is tussen 2014 en 2019 met ruim 30% gestegen. Het aantal personen in een directiefunctie is in dezelfde periode gedaald met meer dan 10%. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020 van het...

Cijfers UWV plaatsen lerarentekort in perspectief – PO/VO

De krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is een stuk minder nijpend dan in andere sectoren, waaronder de techniek en de zorg. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van uitkeringsinstantie UWV. Het UWV gebruikt de Spanningsindicator om een beeld te krijgen van de vraag...

Nieuwe arbeidsmarktramingen gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd.Het ministerie laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij horen regionale rapporten voor het primair...