Veruit meeste leraren hebben vast contract – PO/VO

In het primair onderwijs hebben bijna negen op de tien mensen een vast contract. In het voortgezet onderwijs zijn dat er bijna acht op de tien. Dat blijkt cijfers van DUO. Het aandeel personeelsleden in het funderend onderwijs met een vast contract is de afgelopen...

Model-addendum arbeidsovereenkomst bestuurder – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een model-addendum opgesteld dat kan worden gebruikt bij arbeidsovereenkomst met een schoolbestuurder. In het model is een voorbeeld opgenomen van hoe de nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs van toepassing kan worden...

Eén model-arbeidsovereenkomst bestuurder – PO/VO

De model-arbeidsovereenkomst bestuurder is aangepast nu er een cao is voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten kunt u de model-arbeidsovereenkomst downloaden. Tevens is in de nieuwe...

Bijeenkomst n.a.v. katern Arbeidsrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben onlangs een katern over het arbeidsrecht gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie is er op 3 november een bijeenkomst over de toepassing van het arbeidsrecht in het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie...

Model-arbeidsovereenkomsten aangepast – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben eerder gepubliceerde model-arbeidsovereenkomsten op een aantal punten aangepast. Nieuw is de model-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanwege subsidie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ook zijn er...