Nieuwe ouderschapsverlofregeling in cao’s – PO/VO

Vanaf 2 augustus 2022 heeft elke werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van zijn of haar kind tegen betaling van 70% van het loon. Nu heeft de werknemer vanuit de wet alleen recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Wat...

Cao-akkoord primair onderwijs – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het primair onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof en is invulling gegeven aan de...

Cao-akkoord voortgezet onderwijs – VO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die vanuit het Onderwijsakkoord...

Handtekeningen onder cao-akkoord – PO

De sociale partners hebben hun handtekeningen gezet onder het cao-akkoord voor het primair onderwijs. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De nieuwe cao regelt onder andere dat het loonverschil tussen leraren in het primair onderwijs en hun...

Vragen en antwoorden over cao-onderhandelaarsakkoord – PO

De PO-Raad heeft een overzicht gepubliceerd van antwoorden op veelgestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Het overzicht wordt de komende tijd uitgebreid. De antwoorden gaan onder andere over nieuwe...