Scholen mogelijk ook volgend jaar tijdelijk dicht – PO/VO

‘Tijdelijke schoolsluitingen lijken heel waarschijnlijk in het schooljaar 2020-2021.’ Dat stelt Dirk Van Damme. Hij is hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO. In dit document geeft Van Damme advies over hoe scholen het...

Drentse besturen bezorgd over heropening basisscholen – PO

Het platform Prisma Drenthe van schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs vindt dat de basisscholen pas weer open kunnen als helemaal duidelijk is hoe we dat gaan organiseren. De gezondheid en veiligheid van de leerlingen en het personeel moeten hierbij leidend...

Ook in meivakantie moet er voldoende opvang zijn – PO

De gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties moeten er samen voor zorgen dat er in de meivakantie voldoende opvang is voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare leerlingen met een onveilige thuissituatie. Dat meldt het ministerie van OCW. De voor...

Advies Onderwijsraad komt over als ‘belediging’- PO/VO

De Onderwijsraad loopt met het advies over de gevolgen van de coronacrisis achter de feiten aan. Bovendien suggereert de toon van het advies dat schoolbesturen, scholen en leraren nu te weinig zouden doen om goed onderwijs op afstand te verzorgen. Dat zegt bestuurder...