Leden van VOS/ABB hebben dubbel gevoel over NPO – PO/VO

VOS/ABB kreeg de laatste tijd signalen dat er enige onrust is over de brief van het ministerie van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarom hebben wij een korte ledenpeiling gehouden onder schoolbestuurders en schoolleiders in het primair, voortgezet...

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op een rij gezet. Ook zijn een toelichting op de schoolscan en bijbehorende stappenplannen gepubliceerd. Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen...